Fri. Jan 22nd, 2021

Perancangan Aktiviti MBCC 2016

PROJEK-PROJEK UTAMA MBCC

Bil.

Projek

Tarikh

1.

Forum budaya dan ekonomi antarabangsa 2016 dan istiadat penganugerahan darjah kebesaran

21 – 24 Mei 2016

2.

MALINDO International Award

13 Ogos 2016

3.

Sriwijaya International Award

13 Ogos 2016

4.

MALINDO Education International Consultacy

Januari – Disember 2016

5.

Gala Dinner Budaya dan Ekonomi dan peluang pelaburan di Indonesia dan China

2 – 6 September 2016

6.

Forum budaya dan ekonomi & Istiadat Penganugerahan Darjah Kebesaran

13 Ogos 2016

7.

Business Matching

13 Ogos 2016

8.

Peluang pelaburan dan networking

Januari – Disember 2016

9.

MALINDO International Branding Award

Januari – Disember 2016

10.

Festival Budaya dan Ekonomi & Istiadat Penganugerahan Darjah Kebesaran

Disember 2016

11.

Projek MyAsia Card

Julai – Disember 2016

12.

Akademi Usahawan MALINDO (AUM)

Januari – Disember 2016

PROJEK-PROJEK UTAMA MBCC

Bil.

Projek

Tarikh

1.

Forum budaya dan ekonomi antarabangsa 2016 dan istiadat penganugerahan darjah kebesaran

21 – 24 Mei 2016

2.

MALINDO International Award

13 Ogos 2016

3.

Sriwijaya International Award

13 Ogos 2016

4.

MALINDO Education International Consultacy

Januari – Disember 2016

5.

Gala Dinner Budaya dan Ekonomi dan peluang pelaburan di Indonesia dan China

2 – 6 September 2016

6.

Forum budaya dan ekonomi & Istiadat Penganugerahan Darjah Kebesaran

13 Ogos 2016

7.

Business Matching

13 Ogos 2016

8.

Peluang pelaburan dan networking

Januari – Disember 2016

9.

MALINDO International Branding Award

Januari – Disember 2016

10.

Festival Budaya dan Ekonomi & Istiadat Penganugerahan Darjah Kebesaran

Disember 2016

11.

Projek MyAsia Card

Julai – Disember 2016

12.

Akademi Usahawan MALINDO (AUM)

Januari – Disember 2016