Fri. Jan 15th, 2021

Pada 12 hari bulan Disember 2017, MGCC mendatangi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Maksud kedatangan MGCC ialah untuk melakukan musyawarat berkenaan pelaksanaan taman angkat dengan Jabatan Pembangunan Landskap dan Rekreasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Untuk melihat Gambar lebih banyak, layari pautan ini (Galeri MGCC).

By MALINDO