Sat. Jan 23rd, 2021

MGCC telah menganjurkan suatu program utnuk membangunkan usahawan-usahawan. MGCC telah mengundang MATRADE, MOSTI, MyIPO untuk memberi ceramah dan juga pendedahan tentang bagaimana untuk mendapatkan grant dan juga bantuan yang diberikan oleh kerajaan malaysia. dihadiri oleh 100 orang usahawan dan bengkel ini sangat berjaya dan juga telah memberi manfaat kepada usahawan yang merupakan ahli kepada MGCC juga. Untuk melihat Gambar lebih banyak, layari pautan ini (Galeri MGCC).

By MALINDO