12 Feb 2018

Malaysia Global Chamber Of Commerce (MGCC) dan Rangkaian Sekutunya.

0 Comment

Terima kasih DBKL diatas persetujuan dan kelulusan Taman angkat dibawah pengawasan bersama MGCC dan DBKL.

Ini akan menjadi suatu aktiviti kepada Koperasi dan Yayasan dibawah rangkaian MGCC, NHNA, Koperasi Malindo dan Koperasi Pollywood Maju serta rangkaian dibawah Malindo MBCC Asia

[top]