Sun. Oct 25th, 2020

Dato’ Dr. Alex Ong dilantik sebagai penasihat kepada University Kader Bangsa UKB yang mempunyai lebih dari 10.000 mahasiswa dan siswi.

By MALINDO