26 Feb 2018
0 Comment
08 Feb 2018
0 Comment
06 Feb 2018
0 Comment
31 Jan 2018
0 Comment
23 Jan 2018
0 Comment
28 Dec 2017
0 Comment
27 Dec 2017
0 Comment
20 Dec 2017
0 Comment

Mesyuarat MGCC dengan Jabatan Pembangunan Landskap dan Rekreasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Pada 12 hari bulan Disember 2017, MGCC mendatangi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Maksud kedatangan MGCC ialah untuk melakukan musyawarat berkenaan pelaksanaan taman angkat dengan Jabatan Pembangunan Landskap dan Rekreasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Untuk melihat Gambar lebih banyak, layari pautan ini (Galeri MGCC). read more →

15 Dec 2017
0 Comment

Bengkel Usahawan MGCC Dec 2017

MGCC telah menganjurkan suatu program utnuk membangunkan usahawan-usahawan. MGCC telah mengundang MATRADE, MOSTI, MyIPO untuk memberi ceramah dan juga pendedahan tentang bagaimana untuk mendapatkan grant dan juga bantuan yang diberikan oleh kerajaan malaysia. dihadiri oleh 100 orang usahawan dan bengkel ini sangat berjaya dan juga telah memberi manfaat kepada usahawan yang merupakan ahli kepada MGCC.. read more →

15 Dec 2017
0 Comment